Tagi: Wskaźnik rotacji zobowiązań, wskaźniki aktywności, okres płatności

Wskaźnik rotacji zobowiązań

Data dodania: Kategoria: Wskaźniki finansowe
Wskaźnik należy do grupy: Wskaźniki aktywności

Wskaźnik rotacji zobowiązań pokazuje liczbę dni, jaka potrzebna jest przedsiębiorstwu do spłacenia swoich zobowiązań krótkoterminowych. Zbyt wysoka wartość wskaźnika może świadczyć o trudnościach przedsiębiorstwa w regulowaniu swoich bieżących zobowiązań.

Wskaźnik rotacji zobowiązań

Oblicz wartość wskaźnika
Podaj wartości zmiennych:
Zobowiązania krótkoterminowe
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Liczba dni okresu obrachunkowego
Wartość wskaźnika:
0
Pozostałe wskaźniki z tej samej grupy: