Tagi: Wskaźnik rentowności kapitału całkowitego ROA, wskaźniki rentowności

Wskaźnik rentowności kapitału całkowitego (ROA)

Data dodania: 2013-04-04 00:00:00 Kategoria: Wskaźniki finansowe
Wskaźnik należy do grupy: Wskaźniki rentowności

Wskaźnik rentowności kapitału całkowitego (ROA) informuje, jaka wielkość zysku jest generowana przez jednostkę całkowitego kapitału zaangażowanego w przedsiębiorstwie. Im wyższa jest wartość tego wskaźnika, tym wyższa efektywność i potencjał rozwojowy przedsiębiorstwa.

Wskaźnik rentowności kapitału całkowitego ROA

Oblicz wartość wskaźnika
Podaj wartości zmiennych:
Zysk (strata) netto
Kapitał (fundusz) własny
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Wartość wskaźnika:
0
Poprzedni wskaźnik z tej grupy
Następny wskaźnik z tej grupy