Tagi: Wskaźnik relacji długu do EBITDA, wskaźniki zadłużenia

Wskaźnik relacji długu do EBITDA

Data dodania: 2013-04-04 00:00:00 Kategoria: Wskaźniki finansowe
Wskaźnik należy do grupy: Wskaźniki zadłużenia

Wskaźnik relacji długu do EBITDA informuje o zdolności do pokrycia zobowiązań długoterminowych za pomocą środków pieniężnych, które przedsiębiorstwo uzyskało w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej na poziomie operacyjnym. Im wartość wskaźnika niższa, tym większa jest długoterminowa wypłacalność przedsiębiorstwa.

Wskaźnik relacji długu do EBITDA

Oblicz wartość wskaźnika
Podaj wartości zmiennych:
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Amortyzacja
Liczba dni okresu obrachunkowego
Wartość wskaźnika:
0